De Vereniging

Doelstellingen

Community Managers Nederland is opgericht op 7 februari 2011 en heeft zichzelf tot doel gesteld:

“Het professionaliseren van het vak Online Community Management en het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van online community management en de daarmee samenhangende dienstverlening in de meest ruime zin van het woord.”

Community Managers Nederland wil toegevoegde waarde leveren voor professionals en bedrijven die betrokken zijn bij het vakgebied Online Community Management. Dit doen wij op onderstaande drie terreinen:

Ontmoeten

Community Managers Nederland organiseert twee-maandelijkse CMNL Events. Tijdens elk CMNL Event wordt een Community Management case behandeld, waarna in kleine groepen wordt gediscussieerd over verschillende onderwerpen uit de case. Elk CMNL Event wordt afgesloten met een (netwerk) borrel.

Ontwikkelen

Community Managers Nederland ontwikkelt trainingen voor Community Managers, waarbij vanuit het standpunt van de vereniging een kennismakende sessie wordt georganiseerd.

Onder meer competentie- en functieprofielen vormen een belangrijk uitgangspunt voor de training.

Ondersteunen

Opstellen van competentie- en functieprofielen van Community Managers, geven duidelijkheid in het werkgebied, positionering, taken en verantwoordelijkheden. Dit kan resulteren in vacatureteksten, beoordelings- en evaluatiecriteria maar ook inzichten in indicatieve salariëring van het vakgebied.

 • Sinds 2012 richt CMNL zich onder meer op het verder aantrekken van kennispartners, accredatie / keurmerk voor community management.

  _ Kirsten Wagenaar

  about 1 hour ago

 • Het professionaliseren van het vak Online Community Management en het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden.

  _ Kirsten Wagenaar

  Sinds 2011

 • “Het bevorderen van de ontwikkeling van online community management en de daarmee samenhangende dienstverlening”

  _ Mark Hain

  about 1 hour ago